Varukorg: kr

Hemförsäkring

Hemförsäkring anpassad efter dina behov

Läs mer om vår hantering av dina personuppgifter.

En hemförsäkring skyddar dig, din familj, dina saker och ditt hem. Det är en viktig trygghet om något oförutsett skulle inträffa. Vår hemförsäkring har ett bra grundskydd som omfattar det nödvändigaste skydd som vi tycker att alla ska ha, oavsett om du bor i hyresrätt, bostadsrätt eller villa.

Grundskydd

Du får ersättning om din egendom skadas eller förloras, exempelvis vid inbrott, brand, vattenskador eller om kyl eller frys skulle gå sönder. I förköpsinformationen och i villkoret hittar du utförligare information om vilka skador försäkringen ersätter. Högsta ersättningsbelopp är det lösöresbelopp som du har valt, som lägst 1 000 000 kr.

Reseskyddet gäller när du avser att övernatta utanför bostadsorten. Skyddet gäller i Norden samt under de första 45 dagarna på resa utanför Norden. Du får bland annat ersättning för kostnader för sjukvård, medicin och resor om du drabbas av ett olycksfall eller akut sjukdom, samt för hemresa till Sverige om något allvarligt har inträffat hemma.

Om du hamnar i en tvist i egenskap av privatperson som kan prövas i allmän domstol ersätter försäkringen i vissa fall ombuds- och rättegångskostnader. Om du förlorar tvisten betalas även motpartens kostnader.

Om du krävs på skadestånd så utreder vi om du är skadeståndsskyldig. Vi förhandlar även för din räkning och ersätter eventuella rättegångs- och skadeståndskostnader upp till 5 000 000 kr per försäkringsår och skada.

Överfallsskyddet i hemförsäkringen ersätter personskada upp till 1 000 000 kr om du utsätts för uppsåtligt fysiskt våld, exempelvis misshandel och sexuella övergrepp.

Tilläggsförsäkringar

Du kan få ersättning för skador på lösöre som uppkommer genom plötslig och oförutsedd händelse och som inte ersätts i grundskyddet. Ibland kallas denna försäkring för ”drulleförsäkring”. Högsta ersättningsbelopp är 100 000 kr.

Denna tilläggsförsäkring ska du teckna om du bor i bostadsrätt. Den omfattar skador på din bostadsrätt som du är ersättningsskyldig för enligt föreningens stadgar. Ersättning lämnas för den del av skadan som inte ersätts genom fastighetsägarens försäkring. Högsta ersättningsbelopp är 300 000 kr.

Utöver skyddet i bostadsrättstillägget, ersätter Bostadsrätt Plus även plötslig och oförutsedd skada på bostadsrätten och ger ersättning för yt- och tätskikt vid vattenskada, något som normalt inte ersätts hos andra försäkringsbolag. Högsta ersättningsbelopp är 300 000 kr

Resplus utökar reseskyddet till att även omfatta ersättningsresa, ersättning vid förseningar, utökat egendomsskydd och psykologhjälp vid behov. Dessutom gäller reseförsäkringen helt utan självrisk. Högsta ersättningsbelopp är 25 000 kr per person.

Om du måste ställa in din resa på grund av din eller nära anhörigs olycksfall, sjukdom eller skada så ersätter din försäkring kostnader upp till 25 000 kr per person utan självrisk.

Om du drabbas av en olycka på din fritid ersätter försäkringen merkostnader och kostnader för sjukhusvistelser som är  längre än 48 timmar. Om du drabbas av invaliditet lämnas ersättning för detta. Försäkringen gäller utan självrisk.

Försäkringen ersätter skäliga kostnader för nödvändig behandling av psykisk ohälsa till följd av att du har drabbats av en ersättningsbar skada i din boendeförsäkring. Ersättning lämnas för högst tio (10) behandlingstillfällen per person. Försäkringen gäller utan självrisk.

Försäkringen kan tecknas för mindre båtar (max 6 m lång, 20 hk motor eller 15 kvm segelyta) och täcker bland annat brand, stöld, ansvar och sjöskada. Högsta ersättningsbelopp för egendom är 25 000 kr.

Vi hjälper dig att skydda dig och din familj

Hemförsäkringar upplevs av många som ganska svåra att förstå. Ofta har vi dålig koll på vilket skydd vi har och att ta reda på vilket skydd vi har, eller borde ha, upplevs generellt som ganska krångligt. Söderberg & Partners vill vara alternativet som erbjuder produkter som från början passar det liv våra kunder lever och vi vill säkerställa att alla våra kunder får det skydd de behöver, genom individuell rådgivning utifrån varje kunds unika situation.

Vill du ha hjälp?

Genom att prata med någon av våra anställda försäkringsförmedlare, kan du få hjälp med att välja rätt försäkringsskydd utifrån dina krav och behov. Önskar du rådgivning kan du få en personlig rekommendation med koppling till den eller de försäkringar som passar dig. Vid rådgivning kan vi också avråda dig från att teckna en försäkring som inte motsvarar dina krav och behov.